Bloghttp://mrva.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskO služobných cestách do zahraničia v SKA (mrva)O služobných cestách do zahraničia, cestovných náhradách a tajných rokovaniach som už písal pred dvomi rokmi. Odvtedy sa nič nezmenilo. Aspoň nič, čo by mohol radový člen Komory slovenských architektov privítať ako pozitívnu zmenu. Skôr naopak. Ako to teda stými služobnými cestami je dnes?Fri, 17 May 2013 09:16:40 +0200https://mrva.blog.sme.sk/c/328604/O-sluzobnych-cestach-do-zahranicia-v-SKA.html?ref=rssOtvorený list predstavenstvu SKA (mrva)Vážení členovia predstavenstva. Na blížiace sa valné zhromaždenie SKA ktoré sa bude konať 25.5.2013 chcete predložiť na schválenie základné materiály ktorými sa riadi Slovenská komora architektov. Štatút, volebný poriadok a disciplinárny poriadok.   Vyzývam Vás týmto aby ste tieto materiály z jednania valného zhromaždenia stiahli.Thu, 16 May 2013 09:33:17 +0200https://mrva.blog.sme.sk/c/328522/Otvoreny-list-predstavenstvu-SKA.html?ref=rssOpäť je tu valné zhromaždenie SKA. (mrva)Dva roky ubehli ako voda a opäť tu máme valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov (SKA). Valné zhromaždenie sa bude konať 25. mája 2013 v Bratislave. Pred dvomi rokmi som pomerne podrobne rozobral problémy SKA ako som ich v tom čase vnímal ja. Moje názory si možno pozrieť v mojich starších blogoch. (mrva.blog.sme.sk)Wed, 15 May 2013 07:38:50 +0200https://mrva.blog.sme.sk/c/328449/Opat-je-tu-valne-zhromazdenie-SKA.html?ref=rssRegulácia profesijných služieb. (mrva)8 júna 2011 sa na Protimonopolnom úrade v Bratislave konal Workshop k regulácii profesijných služieb v SR a EU. Pre lepšiu zrozumiteľnosť nezainteresovaných – hovorilo sa, okrem iného, o cenníkoch profesijných skupín za nimi poskytované služby.Wed, 06 Jul 2011 19:33:34 +0200https://mrva.blog.sme.sk/c/270035/Regulacia-profesijnych-sluzieb.html?ref=rssV sobotu 14.mája 2011 sa konalo valné zhromaždenie SKA (mrva)Valné zhromaždenie sa konalo v súlade s navrhnutým programom. Keďže sa do jeho plánovaného začiatku nedostavila ani jedna tretina riadnych členov začiatok valného zhromaždenia sa v zmysle vnútrokomorových predpisov posunul o jednu hodinu.Tue, 17 May 2011 19:10:26 +0200https://mrva.blog.sme.sk/c/265498/V-sobotu-14maja-2011-sa-konalo-valne-zhromazdenie-SKA.html?ref=rss14.5.2011 sa bude konať valné zhromaždenie SKA. (mrva)Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Túto sobotu, to jest. 14.5.2011 sa bude v Bratislave konať valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov. Je to možnosť raz za dva roky pootočiť kormidlom smerovania činnosti Komory. Samozrejme, ak pootočiť kormidlom chceme.Tue, 10 May 2011 22:05:01 +0200https://mrva.blog.sme.sk/c/264845/1452011-sa-bude-konat-valne-zhromazdenie-SKA.html?ref=rssNávrhy na uznesenia z valného zhromaždenia SKA. (mrva)Dňa 14.5.2011 sa bude konať valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov. Svoje pripomienky, názory a stanoviská som spracoval (tie ktoré sa dali a u ktorých je to možné, účelné a zmysluplné) do podoby návrhov uznesení z valného zhromaždenia. Návrhy som zaslal aj do SKA so žiadosťou o ich uverejnenie,  ako materiály na prerokovanie na valnom zhromaždení.Wed, 04 May 2011 19:14:49 +0200https://mrva.blog.sme.sk/c/264239/Navrhy-na-uznesenia-z-valneho-zhromazdenia-SKA.html?ref=rssArchitektúra ako matka všetkých umení. (mrva)Každý študent architektúry sa skôr, či neskôr na prednáškach dejín umenia dozvie, že architektúra bola kedysi považovaná za matku všetkých umení. A možno ešte aj niekde je, alebo ju za ňu ešte niekde považujú.Tue, 26 Apr 2011 19:30:26 +0200https://mrva.blog.sme.sk/c/263490/Architektura-ako-matka-vsetkych-umeni.html?ref=rssValné zhromaždenie inak. (mrva)Keď sa objaví problém sú vždy dve možnosti ako sa k nemu postaviť. Je možné hľadať dôvody prečo to inak spraviť nejde, alebo je možné hľadať spôsob ako to spraviť ide. A keď si už naozaj nevieme rady je dobré sa pozrieť, ako to robia inde. Napríklad hneď u susedov.  Wed, 20 Apr 2011 18:50:18 +0200https://mrva.blog.sme.sk/c/263034/Valne-zhromazdenie-inak.html?ref=rssSKA by mali tvoriť všetci jej členovia a to aj po valnom zhromažden (mrva)Mali by sme sa snažiť dosiahnuť, aby Slovenskou komorou architektov boli všetci jej členovia a to aj po valnom zhromaždení. Tak znie tretí bod v blogu s názvom – O čo sa snažiť. Teraz sa pokúsim načrtnúť, čo by mala Slovenská komora architektov spraviť, aby sa tento bod dosiahol.Tue, 12 Apr 2011 19:27:14 +0200https://mrva.blog.sme.sk/c/262127/SKA-by-mali-tvorit-vsetci-jej-clenovia-a-to-aj-po-valnom-zhromazden.html?ref=rssOdborná spôsobilosť a projektová činnosť. (mrva)Mali by sme sa snažiť o to, aby Slovenská komora architektov vytrvalo robila všetky potrebné kroky vedúce k tomu, aby architektúru mohli, minimálne pre potreby územného a stavebného konania, robiť len na to oprávnené osoby. Aby toto oprávnenie nebolo zameniteľné tak, ako je to v súčasnosti. A aby sa tým dosiahla taká  situácia aká je u ostatných profesií. (statika, doprava, elektrika, plyn, zdravotechnika, požiarna ochrana ...) Tak znie druhý bod v blogu s názvom – O čo sa snažiť. Teraz sa pokúsim načrtnúť, o čo by sme sa mali snažiť v tejto oblasti.Wed, 06 Apr 2011 21:26:52 +0200https://mrva.blog.sme.sk/c/261592/Odborna-sposobilost-a-projektova-cinnost.html?ref=rssObhajoba práv a profesijných, sociálnych a hospodárskych záujmov. (mrva)Mali by sme sa snažiť dosiahnuť, aby Slovenská komora architektov dôsledne napĺňala úlohy dané jej zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Teda v prvom rade „podporovať architektov a krajinných architektov a obhajovať ich práva a profesijné, sociálne a hospodárske záujmy.“ Tak znie prvý bod v blogu s názvom – O čo sa snažiť. Teraz sa pokúsim načrtnúť, čo by sa malo v Slovenskej komore architektov zmeniť, aby sa tento bod zákona napĺňal.  Tue, 29 Mar 2011 18:26:59 +0200https://mrva.blog.sme.sk/c/260870/Obhajoba-prav-a-profesijnych-socialnych-a-hospodarskych-zaujmov.html?ref=rssO čo sa snažiť? (mrva)V predchádzajúcich blogoch som napísal niekoľko svojich postrehov o tom, ako  ja vidím činnosť Slovenskej komory architektov. Boli to postrehy v zásade kritické. To samozrejme automaticky neznamená, že Komora robí všetko zle, alebo že nerobí vôbec nič. To nie je pravda. Pravdou je, že sa Komora zameriava hlavne na kontakty zo zahraničím a prípravou pôdy pre prácu v zahraničí a to predovšetkým pre budúcu generáciu autorizovaných architektov. A samozrejme sa venuje autorizácii a vedeniu zoznamov. Oveľa viac je ale toho, čo by mala robiť a nerobí to a tiež toho, čo by mohla a mala robiť inak. Otázny, a podľa mňa úplne pomýlený, je aj pohľad vedenia Komory (minimálne niektorých členov predstavenstva a úradu Komory) na hlavnú úlohu SKA.Tue, 22 Mar 2011 19:18:43 +0100https://mrva.blog.sme.sk/c/260238/O-co-sa-snazit.html?ref=rssSlovenská komora architektov - to sme my všetci, alebo ...... ? (mrva)V predchádzajúcom blogu som sa vyjadril v tom zmysle, že Slovenská komora architektov, to sme my všetci, ale žiaľ len na valnom zhromaždení. Po ňom sa prakticky stáva Komorou len jej vedenie spolu s kanceláriou SKA. K tomuto názoru som prišiel po pozornom pohľade na činnosť Komory za posledné dva roky. Ale iné to nebolo ani predtým.Tue, 15 Mar 2011 19:57:51 +0100https://mrva.blog.sme.sk/c/259551/Slovenska-komora-architektov-to-sme-my-vsetci-alebo.html?ref=rssO čom to je, alebo dva pohľady na úlohu komory. (mrva)K napísaniu prvého príspevku ma postrčila moja osobná skúsenosť so záujmom Slovenskej komory architektov o svojho radového člena. Osobná skúsenosť je ale málokedy objektívna. Preto som sa rozhodol zistiť, ako to v tej našej Komore je. Po uverejnení desiatich príspevkov a zosumarizovaní reakcií na ne si dovolím, aj keď s vedomím zjednodušovania, napísať ako to vidím dnes.Tue, 08 Mar 2011 18:09:27 +0100https://mrva.blog.sme.sk/c/258887/O-com-to-je-alebo-dva-pohlady-na-ulohu-komory.html?ref=rssO architektoch, architektúre a komore – 2. časť (mrva)Z postavenia architekta v spoločnosti vyplýva aj to, o čom som písal v 1.časti. Naše postavenie je také slabé, že nikoho na stavebných úradoch ani nenapadne, že architektúru by mal robiť architekt! Akosi to nevyplýva z veci! Na ilustráciu ponúkam ešte dva príklady. Honorárový poriadok a jeho legislatívne zakotvenie a Autorský zákonTue, 01 Mar 2011 19:48:16 +0100https://mrva.blog.sme.sk/c/258171/O-architektoch-architekture-a-komore-2-cast.html?ref=rssO architektoch, architektúre a komore – 1. časť (mrva)Nasledujúci príspevok som napísal 6.1.2011 s tým, že bude uverejnený v Informáciách SKA. To sa aj stalo. Uverejňujem ho na blogu preto, lebo naň reagoval - člen predstavenstva SKA kolega Bohumil Kováč v diskusii v predchádzajúcich blogoch a tiež preto, že aby si ho mohli prečítať aj nečlenovia SKA.Tue, 01 Mar 2011 18:43:37 +0100https://mrva.blog.sme.sk/c/258165/O-architektoch-architekture-a-komore-1-cast.html?ref=rssOtvorený list predsedovi Slovenskej komory architektov (mrva)Vážený pán predseda Ing.arch. Juraj Šujan.     14.mája 2011 sa uskutoční v Bratislave Valné zhromaždenie SKA. Jeho  úlohami, okrem iného, je vytýčenie hlavných smerov činnosti Komory a voľba orgánov SKA na nasledujúce 2 roky.Wed, 23 Feb 2011 08:20:16 +0100https://mrva.blog.sme.sk/c/257451/Otvoreny-list-predsedovi-Slovenskej-komory-architektov.html?ref=rssOchrana autorských práv a úloha SKA (mrva)V minulom roku sa pomerne hojne na stránkach Informácií SKA písalo o autorských právach. Odznelo viacero názorov, ale problematika ostala akási nedokončená, neuzatvorená. A čo mi v nej úplne chýbalo, je úloha Slovenskej komory architektov pri ochrane autorských práv svojich členov. Ale nie len ich. Aby neprišlo k omylu. Hneď úvodom upozorňujem, že nie je úlohou Komory vstupovať priamo do sporov vo forme obhajoby konkrétneho člena SKA! Úlohu Komory tu vidím niekde inde. Ale poďme po poriadku.Tue, 15 Feb 2011 18:46:01 +0100https://mrva.blog.sme.sk/c/256610/Ochrana-autorskych-prav-a-uloha-SKA.html?ref=rssMaslowova pyramída potrieb a Slovenská komora architektov - 3. (mrva)V predchádzajúcej časti som sa z pohľadu Maslowovej teórie potrieb pozrel na súčasný stav v SKA tak, ako ho vnímam ja. Z tohto pohľadu je definovanie hlavných úloh SKA obrátené na hlavu. Základné potreby členov SKA sú len stručne spomenuté v bode 6 pod „Spolkovou činnosťou“. Jednoznačný dôraz sa kladie na budovanie kontaktov zo zahraničím. Určite aj to je potrebná a záslužná činnosť ale nie je, z hľadiska základných potrieb súčasných členov, prvoradá.Tue, 08 Feb 2011 18:52:39 +0100https://mrva.blog.sme.sk/c/255860/Maslowova-pyramida-potrieb-a-Slovenska-komora-architektov-3.html?ref=rssMaslowova pyramída potrieb a Slovenská komora architektov - 2. (mrva)Ak Maslowova pyramída platí aj pre Slovenskú komoru architektov, je treba sa z jej uhla pohľadu pozrieť aj na základný dokument SKA. Tým dokumentom je vnútrokomorový materiál – „Postavenie a úlohy Komory.“ Aj keď môžu byť aj iné názory na to, či „Postavenie a úlohy Komory“ je tým základným dokumentom a z hľadiska toho čo má komora robiť ním určite je.Tue, 01 Feb 2011 20:24:27 +0100https://mrva.blog.sme.sk/c/255158/Maslowova-pyramida-potrieb-a-Slovenska-komora-architektov-2.html?ref=rssMaslowova pyramída potrieb a Slovenská komora architektov - 1. (mrva)Americký psychológ Abrahám Harold Maslow uverejnil v roku 1943 svoju teóriu  piatich na seba naviazaných ľudských potrieb. Sú to:  Tue, 25 Jan 2011 18:20:49 +0100https://mrva.blog.sme.sk/c/254403/Maslowova-pyramida-potrieb-a-Slovenska-komora-architektov-1.html?ref=rssO etike v Slovenskej komore architektov. (mrva)  V SKA máme prijatý Etický poriadok.  (zo14.júna2001 v znení zmeny zo 14. mája 2005)  Ale vieme všetci čo v ňom je a na čo nám je?   V Etickom poriadku sa okrem iného píše:Tue, 18 Jan 2011 17:29:01 +0100https://mrva.blog.sme.sk/c/253644/O-etike-v-Slovenskej-komore-architektov.html?ref=rssO právnikoch v Slovenskej komore architektov. (mrva)Pri svojej práci sa členovia SKA , ale aj architekti a projektanti všeobecne stretávajú takmer denno-denne s problémami vychádzajúcimi, okrem iného, aj z nevhodnej legislatívy. Ak je ale legislatíva nevhodná treba sa snažiť o jej zmenu.  Tue, 11 Jan 2011 19:53:06 +0100https://mrva.blog.sme.sk/c/252993/O-pravnikoch-v-Slovenskej-komore-architektov.html?ref=rssValné zhromaždenie Slovenskej komory architektov (mrva)Predstavenstvo Komory slovenských architektov na svojom zasadnutí konanom 4. novembra 2010 zvolalo Valné zhromaždenie SKA. Valné zhromaždenie sa uskutoční 14 mája 2011 v Bratislave. Predstavenstvo svojim uznesením č. 15 zo 16. decembra 2010 prijalo aj Technicko-organizačné zabezpečenie volieb do orgánov komory. A tu vidím problém.    Fri, 07 Jan 2011 08:38:00 +0100https://mrva.blog.sme.sk/c/252480/Valne-zhromazdenie-Slovenskej-komory-architektov.html?ref=rss