Maslowova pyramída potrieb a Slovenská komora architektov - 2.

Autor: Igor Mrva | 1.2.2011 o 20:24 | (upravené 1.2.2011 o 20:32) Karma článku: 3,61 | Prečítané:  1039x

Ak Maslowova pyramída platí aj pre Slovenskú komoru architektov, je treba sa z jej uhla pohľadu pozrieť aj na základný dokument SKA. Tým dokumentom je vnútrokomorový materiál – „Postavenie a úlohy Komory.“ Aj keď môžu byť aj iné názory na to, či „Postavenie a úlohy Komory“ je tým základným dokumentom a z hľadiska toho čo má komora robiť ním určite je.

Materiál má dva odseky. Prvý hovorí o postavení SKA a druhý o základných úlohách SKA. Druhý odsek je ten, ktorý ma teraz predovšetkým zaujíma. Základné úlohy sú v ňom zoradené do 6 bodov a konkrétne sa v ňom hovorí:

 

„Slovenská komora architektov plní podľa § 24 zákona SNR č. 138/1992 Zb. tieto úlohy:

 

1. je príslušným orgánom (competent authority) na výkon smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v Slovenskej republike pre povolania Architekt a Krajinný architekt, najmä

          a) uznáva doklady o formálnej kvalifikácii architektov, o odbornej praxi, o bezúhonnosti a o poistení zodpovednosti za škodu,
          b) uznáva nadobudnuté kvalifikácie architektov a krajinných architektov získané v zahraničí,
          c) spolupracuje v rámci administratívnej spolupráce s príslušnými orgánmi členských štátov Európskych spoločenstiev vo veciach týkajúcich sa uznávania odborných kvalifikácií pre povolania Architekt a Krajinný architekt,
          d) dáva stanovisko národnému koordinátorovi k notifikáciám nových dokladov o formálnych kvalifikáciách pre povolanie Architekt,
          e) je oprávnená navrhovať spoločné platformy v povolaní Krajinný architekt,

 

2. spolupracuje s jednotnými kontaktnými miestami zriadenými podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu a je napojená na informačný systém Európskej komisie IMI pre povolanie Architekt,

 

3. je informačným centrom, najmä poskytuje
          a) informácie  o pravidlách pre prvý vstup do profesie a o pravidlách uznávania nadobudnutých kvalifikácií na účely usadenia a hosťovania,
          b) informácie o etických pravidlách výkonu povolania a disciplinárnom dohľade,
          c) údaje národnému koordinátorovi o podmienkach prístupu k regulovaným povolaniam Architekt a Krajinný architekt a o počtoch uznaných kvalifikácií,
         d) administratívnu pomoc regulačným orgánom, najmä výmenu informácií o uznaní dokladov, o usadení a o hosťovaní ich členov v Slovenskej republike, o uložených disciplinárnych opatreniach a o vybavení reklamácií a sťažností,

 

4. je slovenským regulačným orgánom pre povolania Architekt a Krajinný architekt, najmä
          a) vedie zoznam autorizovaných architektov (usadených) a samostatne rozhoduje o ich zapísaní a vyčiarknutí,
          b) vedie zoznam autorizovaných krajinných architektov (usadených) a samostatne rozhoduje o ich zapísaní a vyčiarknutí,
          c) vedie register hosťujúcich architektov a samostatne rozhoduje o ich zapísaní a vyčiarknutí,
          d) vedie register hosťujúcich krajinných architektov a samostatne rozhoduje o ich zapísaní a vyčiarknutí,
          e) vykonáva disciplinárnu právomoc nad architektmi a krajinnými architektmi zapísanými v zoznamoch a v registroch podľa písmen a) až d),

 

5. overuje súťažné podmienky súťaží návrhov v oblasti architektúry a urbanizmu vo verejnom obstarávaní a poskytuje vyhlasovateľom odbornú pomoc pri organizovaní verejných súťaží a ich vyhodnocovaní,

6. vykonáva spolkovú činnosť, najmä
          a) podporuje architektov a krajinných architektov a obhajuje ich profesijné, sociálne a hospodárske práva,
          b) dbá o to, aby architekti a krajinní architekti vykonávali svoje povolanie odborne a zákonným spôsobom,
          c) dbá o odborný rast architektov a krajinných architektov a zabezpečuje ich celoživotné vzdelávanie,
          d) dbá o stavovskú česť a o etiku výkonu povolania,
         e) stará sa o stavebnú kultúru a harmonické utváranie územia, podieľa sa na organizovaní a vyhodnocovaní súťaží, v ktorých sa hodnotia architektonické diela a sama zabezpečuje súťaž o Cenu Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR,
          f) vykonáva osvetovú, propagačnú, popularizačnú, poradenskú a informačnú činnosť,
         g) zhromažďuje údaje o architektonických dielach svojich členov a vedie ich evidenciu v 
registri architektonických diel.“

 

Na prvý pohľad je jasné, že takto definované úlohy nekorešpondujú s Maslowovou pyramídou potrieb.

Podľa týchto bodov to vyzerá tak, ako by SKA bola predovšetkým administratívnym, kontaktným a regulačným orgánom zameraným predovšetkým na zahraničie, ktorý sa venuje popri tom - ak ostane čas - aj spolkovej činnosti.

 

Hore uvedené body 1,2 a 3 sa venujú kontaktom so zahraničím.

Bod 4 hovorí o administratívnych činnostiach komory a dohľade nad disciplínou architektov.

Bod 5 hovorí o súťažiach.

A bod 6 o spolkovej činnosti.

 

Takto definované úlohy sa samozrejme odrážajú aj v „každodennej“ činnosti Komory. Dôraz je jednoznačne kladený na kontakty so zahraničím a to aj napriek tomu, že táto problematika „trápi“ menšiu časť členov Komory. Z hľadiska Maslovowej pyramídy sú to potreby nachádzajúce sa až na jej vrchole.

Na druhom mieste v činnosti komory sú súťaže a ocenenia, ktoré sa v Maslowovej pyramíde nachádzajú tesne pod vrcholom a tiež to nie je základná potreba a problém väčšiny členov SKA.

Až posledný, šiesty bod, spomína v jednou vetou obhajobu záujmov členov SKA. Ale práve obhajoba profesijných, sociálnych a hospodárskych práv autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov tvorí základňu Maslowovej pyramídy potrieb a zaujíma prevažnú väčšinu (ak nie všetkých) členov SKA. Ak je to tak, prečo je potom táto činnosť až na konci záujmu Slovenskej komory architektov? A to nie len podľa poradia!

Prosto – pyramída hore nohami...

 

Pokračovanie o 7 dní.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Obľúbenejší ako Maradona v Neapole nikto nebol. Hamšík dokázal nevídanú vec

Slovák Marek Hamšík vyrovnal klubový rekord Diega Maradonu.

SVET

Brexit pokračuje. Druhá fáza môže skončiť aj referendom

Začínajú najväčšie obchodné rokovania histórie.

EKONOMIKA

Premiér Fico otáča, odchod do penzie má dostať strop

V roku 2012 štát nastavil vek odchodu do dôchodku na strednú dĺžku dožitia.


Už ste čítali?