Maslowova pyramída potrieb a Slovenská komora architektov - 2.

Autor: Igor Mrva | 1.2.2011 o 20:24 | (upravené 1.2.2011 o 20:32) Karma článku: 3,61 | Prečítané:  1043x

Ak Maslowova pyramída platí aj pre Slovenskú komoru architektov, je treba sa z jej uhla pohľadu pozrieť aj na základný dokument SKA. Tým dokumentom je vnútrokomorový materiál – „Postavenie a úlohy Komory.“ Aj keď môžu byť aj iné názory na to, či „Postavenie a úlohy Komory“ je tým základným dokumentom a z hľadiska toho čo má komora robiť ním určite je.

Materiál má dva odseky. Prvý hovorí o postavení SKA a druhý o základných úlohách SKA. Druhý odsek je ten, ktorý ma teraz predovšetkým zaujíma. Základné úlohy sú v ňom zoradené do 6 bodov a konkrétne sa v ňom hovorí:

 

„Slovenská komora architektov plní podľa § 24 zákona SNR č. 138/1992 Zb. tieto úlohy:

 

1. je príslušným orgánom (competent authority) na výkon smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v Slovenskej republike pre povolania Architekt a Krajinný architekt, najmä

          a) uznáva doklady o formálnej kvalifikácii architektov, o odbornej praxi, o bezúhonnosti a o poistení zodpovednosti za škodu,
          b) uznáva nadobudnuté kvalifikácie architektov a krajinných architektov získané v zahraničí,
          c) spolupracuje v rámci administratívnej spolupráce s príslušnými orgánmi členských štátov Európskych spoločenstiev vo veciach týkajúcich sa uznávania odborných kvalifikácií pre povolania Architekt a Krajinný architekt,
          d) dáva stanovisko národnému koordinátorovi k notifikáciám nových dokladov o formálnych kvalifikáciách pre povolanie Architekt,
          e) je oprávnená navrhovať spoločné platformy v povolaní Krajinný architekt,

 

2. spolupracuje s jednotnými kontaktnými miestami zriadenými podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu a je napojená na informačný systém Európskej komisie IMI pre povolanie Architekt,

 

3. je informačným centrom, najmä poskytuje
          a) informácie  o pravidlách pre prvý vstup do profesie a o pravidlách uznávania nadobudnutých kvalifikácií na účely usadenia a hosťovania,
          b) informácie o etických pravidlách výkonu povolania a disciplinárnom dohľade,
          c) údaje národnému koordinátorovi o podmienkach prístupu k regulovaným povolaniam Architekt a Krajinný architekt a o počtoch uznaných kvalifikácií,
         d) administratívnu pomoc regulačným orgánom, najmä výmenu informácií o uznaní dokladov, o usadení a o hosťovaní ich členov v Slovenskej republike, o uložených disciplinárnych opatreniach a o vybavení reklamácií a sťažností,

 

4. je slovenským regulačným orgánom pre povolania Architekt a Krajinný architekt, najmä
          a) vedie zoznam autorizovaných architektov (usadených) a samostatne rozhoduje o ich zapísaní a vyčiarknutí,
          b) vedie zoznam autorizovaných krajinných architektov (usadených) a samostatne rozhoduje o ich zapísaní a vyčiarknutí,
          c) vedie register hosťujúcich architektov a samostatne rozhoduje o ich zapísaní a vyčiarknutí,
          d) vedie register hosťujúcich krajinných architektov a samostatne rozhoduje o ich zapísaní a vyčiarknutí,
          e) vykonáva disciplinárnu právomoc nad architektmi a krajinnými architektmi zapísanými v zoznamoch a v registroch podľa písmen a) až d),

 

5. overuje súťažné podmienky súťaží návrhov v oblasti architektúry a urbanizmu vo verejnom obstarávaní a poskytuje vyhlasovateľom odbornú pomoc pri organizovaní verejných súťaží a ich vyhodnocovaní,

6. vykonáva spolkovú činnosť, najmä
          a) podporuje architektov a krajinných architektov a obhajuje ich profesijné, sociálne a hospodárske práva,
          b) dbá o to, aby architekti a krajinní architekti vykonávali svoje povolanie odborne a zákonným spôsobom,
          c) dbá o odborný rast architektov a krajinných architektov a zabezpečuje ich celoživotné vzdelávanie,
          d) dbá o stavovskú česť a o etiku výkonu povolania,
         e) stará sa o stavebnú kultúru a harmonické utváranie územia, podieľa sa na organizovaní a vyhodnocovaní súťaží, v ktorých sa hodnotia architektonické diela a sama zabezpečuje súťaž o Cenu Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR,
          f) vykonáva osvetovú, propagačnú, popularizačnú, poradenskú a informačnú činnosť,
         g) zhromažďuje údaje o architektonických dielach svojich členov a vedie ich evidenciu v 
registri architektonických diel.“

 

Na prvý pohľad je jasné, že takto definované úlohy nekorešpondujú s Maslowovou pyramídou potrieb.

Podľa týchto bodov to vyzerá tak, ako by SKA bola predovšetkým administratívnym, kontaktným a regulačným orgánom zameraným predovšetkým na zahraničie, ktorý sa venuje popri tom - ak ostane čas - aj spolkovej činnosti.

 

Hore uvedené body 1,2 a 3 sa venujú kontaktom so zahraničím.

Bod 4 hovorí o administratívnych činnostiach komory a dohľade nad disciplínou architektov.

Bod 5 hovorí o súťažiach.

A bod 6 o spolkovej činnosti.

 

Takto definované úlohy sa samozrejme odrážajú aj v „každodennej“ činnosti Komory. Dôraz je jednoznačne kladený na kontakty so zahraničím a to aj napriek tomu, že táto problematika „trápi“ menšiu časť členov Komory. Z hľadiska Maslovowej pyramídy sú to potreby nachádzajúce sa až na jej vrchole.

Na druhom mieste v činnosti komory sú súťaže a ocenenia, ktoré sa v Maslowovej pyramíde nachádzajú tesne pod vrcholom a tiež to nie je základná potreba a problém väčšiny členov SKA.

Až posledný, šiesty bod, spomína v jednou vetou obhajobu záujmov členov SKA. Ale práve obhajoba profesijných, sociálnych a hospodárskych práv autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov tvorí základňu Maslowovej pyramídy potrieb a zaujíma prevažnú väčšinu (ak nie všetkých) členov SKA. Ak je to tak, prečo je potom táto činnosť až na konci záujmu Slovenskej komory architektov? A to nie len podľa poradia!

Prosto – pyramída hore nohami...

 

Pokračovanie o 7 dní.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Ilumináti, pedofília a ŠtB. Špinavý boj o Hrad sa rozbieha

Hoaxy môžu pomôcť Zemanovi vyhrať.

DOMOV

Dobré ráno: Česi si dovolili, čo si u nás ani Fico netrúfol

Ako prebiehajú české prezidentské voľby.

KOMENTÁRE

Zeman sa buď zaprie, alebo prehrá

Konfrontačná kampaň tentoraz stačiť nebude.


Už ste čítali?