O služobných cestách do zahraničia v SKA

O služobných cestách do zahraničia, cestovných náhradách a tajných rokovaniach som už písal pred dvomi rokmi. Odvtedy sa nič nezmenilo. Aspoň nič, čo by mohol radový člen Komory slovenských architektov privítať ako…

17.5.2013 o 9:16 | Karma článku: 10,02 | Prečítané:  489x | Diskusia: 0 príspevkov

Otvorený list predstavenstvu SKA

Vážení členovia predstavenstva. Na blížiace sa valné zhromaždenie SKA ktoré sa bude konať 25.5.2013 chcete predložiť na schválenie základné materiály ktorými sa riadi Slovenská komora architektov. Štatút, volebný…

16.5.2013 o 9:33 | Karma článku: 3,35 | Prečítané:  318x | Diskusia: 0 príspevkov

Opäť je tu valné zhromaždenie SKA.

Dva roky ubehli ako voda a opäť tu máme valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov (SKA). Valné zhromaždenie sa bude konať 25. mája 2013 v Bratislave. Pred dvomi rokmi som pomerne podrobne rozobral problémy…

15.5.2013 o 7:38 | Karma článku: 3,60 | Prečítané:  431x | Diskusia: 6 príspevkov

Regulácia profesijných služieb.

8 júna 2011 sa na Protimonopolnom úrade v Bratislave konal Workshop k regulácii profesijných služieb v SR a EU. Pre lepšiu zrozumiteľnosť nezainteresovaných – hovorilo sa, okrem iného, o cenníkoch profesijných…

6.7.2011 o 19:33 | Karma článku: 2,70 | Prečítané:  1006x | Diskusia: 0 príspevkov

V sobotu 14.mája 2011 sa konalo valné zhromaždenie SKA

Valné zhromaždenie sa konalo v súlade s navrhnutým programom. Keďže sa do jeho plánovaného začiatku nedostavila ani jedna tretina riadnych členov začiatok valného zhromaždenia sa v zmysle vnútrokomorových predpisov…

17.5.2011 o 19:10 | Karma článku: 2,85 | Prečítané:  845x | Diskusia: 3 príspevky

14.5.2011 sa bude konať valné zhromaždenie SKA.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Túto sobotu, to jest. 14.5.2011 sa bude v Bratislave konať valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov. Je to možnosť raz za dva roky pootočiť kormidlom smerovania činnosti…

10.5.2011 o 22:05 | Karma článku: 1,90 | Prečítané:  775x | Diskusia: 1 príspevok

Návrhy na uznesenia z valného zhromaždenia SKA.

Dňa 14.5.2011 sa bude konať valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov. Svoje pripomienky, názory a stanoviská som spracoval (tie ktoré sa dali a u ktorých je to možné, účelné a zmysluplné) do podoby návrhov…

4.5.2011 o 19:14 | Karma článku: 1,92 | Prečítané:  699x | Diskusia: 10 príspevkov

Architektúra ako matka všetkých umení.

Každý študent architektúry sa skôr, či neskôr na prednáškach dejín umenia dozvie, že architektúra bola kedysi považovaná za matku všetkých umení. A možno ešte aj niekde je, alebo ju za ňu ešte niekde považujú.

26.4.2011 o 19:30 | Karma článku: 2,11 | Prečítané:  868x | Diskusia: 2 príspevky

Valné zhromaždenie inak.

Keď sa objaví problém sú vždy dve možnosti ako sa k nemu postaviť. Je možné hľadať dôvody prečo to inak spraviť nejde, alebo je možné hľadať spôsob ako to spraviť ide. A keď si už naozaj nevieme rady je dobré sa…

20.4.2011 o 18:50 | Karma článku: 2,84 | Prečítané:  729x | Diskusia: 1 príspevok

SKA by mali tvoriť všetci jej členovia a to aj po valnom zhromažden

Mali by sme sa snažiť dosiahnuť, aby Slovenskou komorou architektov boli všetci jej členovia a to aj po valnom zhromaždení. Tak znie tretí bod v blogu s názvom – O čo sa snažiť. Teraz sa pokúsim načrtnúť, čo by…

12.4.2011 o 19:27 | Karma článku: 1,62 | Prečítané:  669x | Diskusia: 5 príspevkov

Odborná spôsobilosť a projektová činnosť.

Mali by sme sa snažiť o to, aby Slovenská komora architektov vytrvalo robila všetky potrebné kroky vedúce k tomu, aby architektúru mohli, minimálne pre potreby územného a stavebného konania, robiť len na to…

6.4.2011 o 21:26 | Karma článku: 2,10 | Prečítané:  876x | Diskusia: 2 príspevky

Obhajoba práv a profesijných, sociálnych a hospodárskych záujmov.

Mali by sme sa snažiť dosiahnuť, aby Slovenská komora architektov dôsledne napĺňala úlohy dané jej zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Teda v prvom rade…

29.3.2011 o 18:26 | Karma článku: 2,45 | Prečítané:  696x | Diskusia: 0 príspevkov

O čo sa snažiť?

V predchádzajúcich blogoch som napísal niekoľko svojich postrehov o tom, ako  ja vidím činnosť Slovenskej komory architektov. Boli to postrehy v zásade kritické. To samozrejme automaticky neznamená, že Komora robí…

22.3.2011 o 19:18 | Karma článku: 2,45 | Prečítané:  666x | Diskusia: 2 príspevky

Slovenská komora architektov - to sme my všetci, alebo ...... ?

V predchádzajúcom blogu som sa vyjadril v tom zmysle, že Slovenská komora architektov, to sme my všetci, ale žiaľ len na valnom zhromaždení. Po ňom sa prakticky stáva Komorou len jej vedenie spolu s kanceláriou SKA.…

15.3.2011 o 19:57 | Karma článku: 3,78 | Prečítané:  938x | Diskusia: 1 príspevok

O čom to je, alebo dva pohľady na úlohu komory.

K napísaniu prvého príspevku ma postrčila moja osobná skúsenosť so záujmom Slovenskej komory architektov o svojho radového člena. Osobná skúsenosť je ale málokedy objektívna. Preto som sa rozhodol zistiť, ako to…

8.3.2011 o 18:09 | Karma článku: 3,80 | Prečítané:  618x | Diskusia: 1 príspevok

O architektoch, architektúre a komore – 2. časť

Z postavenia architekta v spoločnosti vyplýva aj to, o čom som písal v 1.časti. Naše postavenie je také slabé, že nikoho na stavebných úradoch ani nenapadne, že architektúru by mal robiť architekt! Akosi to…

1.3.2011 o 19:48 | Karma článku: 3,88 | Prečítané:  833x | Diskusia: 7 príspevkov

O architektoch, architektúre a komore – 1. časť

Nasledujúci príspevok som napísal 6.1.2011 s tým, že bude uverejnený v Informáciách SKA. To sa aj stalo. Uverejňujem ho na blogu preto, lebo naň reagoval - člen predstavenstva SKA kolega Bohumil Kováč v diskusii…

1.3.2011 o 18:43 | Karma článku: 3,63 | Prečítané:  876x | Diskusia: 21 príspevkov

Otvorený list predsedovi Slovenskej komory architektov

Vážený pán predseda Ing.arch. Juraj Šujan.     14.mája 2011 sa uskutoční v Bratislave Valné zhromaždenie SKA. Jeho  úlohami, okrem iného, je vytýčenie hlavných smerov činnosti Komory a voľba orgánov SKA na…

23.2.2011 o 8:20 | Karma článku: 4,50 | Prečítané:  1370x | Diskusia: 9 príspevkov

Ochrana autorských práv a úloha SKA

V minulom roku sa pomerne hojne na stránkach Informácií SKA písalo o autorských právach. Odznelo viacero názorov, ale problematika ostala akási nedokončená, neuzatvorená. A čo mi v nej úplne chýbalo, je úloha…

15.2.2011 o 18:46 | Karma článku: 2,57 | Prečítané:  1091x | Diskusia: 0 príspevkov

Maslowova pyramída potrieb a Slovenská komora architektov - 3.

V predchádzajúcej časti som sa z pohľadu Maslowovej teórie potrieb pozrel na súčasný stav v SKA tak, ako ho vnímam ja. Z tohto pohľadu je definovanie hlavných úloh SKA obrátené na hlavu. Základné potreby členov SKA…

8.2.2011 o 18:52 | Karma článku: 3,05 | Prečítané:  894x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?